ASAGI TABLODAKI BILGILER MEZUNIYET DURUMUNDA GEÇERLIDIR.

 HARF NOTLARI

2011 VE SONRAKI ÖGRENCILER

2010 VE ÖNCESI ÖGRENCILER

AA BASARILI BASARILI
BA
BB
CB
CC
DC

GANO 2.25 DEN BÜYÜK ISE
BASARILI

AGANO 2.00 DAN BÜYÜK
VEYA MGANO 2.50 DEN
BÜYÜK ISE BASARILI
DD

GANO 2.50 DEN BÜYÜK ISE
BASARILI

FD

BASARISIZ

AGANO 2.50 DEN BÜYÜK
VEYA MGANO 3.00 DAN
BÜYÜK ISE BASARILI
FF

BASARISIZ

Akdeniz Üniversitesi Ders Islemleri, Sinav ve Basari Degerlendirme Yönergesi


100’ lük basari notunu harfli basari notuna çevirirken
mutlak degerlendirme sisteminde asagidaki degerlendirme tablosu kullanilir.

 

100 Puan
Üzerinden Degeri

4’lük Katsayi

Harf Notu

Derece

BASARILI

87,5 - 100

4,00

AA

Mükemmel

80,5 - 87,4

3,50

BA

Çok iyi

73,5 - 80,4

3,00

BB

Iyi

66,5 - 73,4

2,50

CB

Orta

59,5 - 66,4

2,00

CC

Geçer

BASARISIZ

52,5 - 59,4

1,50

DC

Basarisiz

45,5 - 52,4

1,00

DD

Basarisiz

34,5 - 45,4

0,50

FD

Basarisiz

0 - 34,4

0,00

FF

Basarisiz

 

0,00

SG, D, BÇ

Basarisiz