AŞAĞI TABLODAKİ BİLGİLER MEZUNİYET DURUMUNDA GEÇERLİDİR.

 HARF NOTLARI

2011 VE SONRAKİ ÖĞRENCİLER

2010 VE ÖNCESİ ÖĞRENCİLER

AA BAŞARILI BAŞARILI
BA
BB
CB
CC
DC

GANO 2.25 DEN BÜYÜK İSE
BAŞARILI

AGANO 2.00 DAN BÜYÜK
VEYA MGANO 2.50 DEN
BÜYÜK İSE BAŞARILI
DD

GANO 2.50 DEN BÜYÜK İSE
BAŞARILI

FD

BAŞARISIZ

AGANO 2.50 DEN BÜYÜK
VEYA MGANO 3.00 DAN
BÜYÜK İSE BAŞARILI
FF

BAŞARISIZ

Akdeniz Üniversitesi Ders İşlemleri, Sınav ve Başarı Değerlendirme Yönergesi


100’ lük başarı notunu harfli başarı notuna çevirirken
mutlak değerlendirme sisteminde aşağıdaki değerlendirme tablosu kullanılır.

 

100 Puan
Üzerinden Değeri

4’lük Katsayı

Harf Notu

Derece

BAŞARILI

87,5 - 100

4,00

AA

Mükemmel

80,5 - 87,4

3,50

BA

Çok iyi

73,5 - 80,4

3,00

BB

İyi

66,5 - 73,4

2,50

CB

Orta

59,5 - 66,4

2,00

CC

Geçer

BAŞARISIZ

52,5 - 59,4

1,50

DC

Başarısız

45,5 - 52,4

1,00

DD

Başarısız

34,5 - 45,4

0,50

FD

Başarısız

0 - 34,4

0,00

FF

Başarısız

 

0,00

SG, D, BÇ

Başarısız